Perpustakaan
Perpustakaan University College Bestari (UC Bestari) telah memulakan operasinya pada 4 Jun 1998. Bagi memastikan kelancaran pengurusan dan aktiviti-aktivitinya, enam orang kakitangan telah di tempatkan di perpustakaan iaitu seorang Pustakawan, seorang Penolong Pegawai Tadbir Perpustakaan dan empat orang Pembantu Tadbir Perpustakaan telah ditugaskan mengawal selia dan mengurus hal yang berkaitan dengan perpustakaan.
 • Menyediakan bahan-bahan rujukan untuk pelajar dan kakitangan.
 • Mengurus pembelian buku berdasarkan pengajian yang ditawarkan.
 • Tempat rujukan untuk pencarian bahan bercetak dan berkomputer.
 • Menyediakan satu tempat mengulangkaji pelajaran secara kondisi.
Misi dan Objektif
 • Menjadi pusat penyebaran maklumat yang terbaik.
 • Memberi perkhidmatan yang berkualiti.
 • Mewujudkan budaya celik ilmu di kalangan pelajar.
 • Menjadi pemangkin kepada kecemerlangan akademik.
 • Meningkatkan kadar literasi maklumat di kalangan pelajar.
 • Menjana budaya intelektualisme di kalangan pelajar.
 • Mewujudkan budaya menyanjungi ilmu dan pengetahuan.
 • Merangsang konsep mutual learning di kalangan pelajar bagi mewujudkan budaya perkongsian maklumat.
Perkhidmatan
 • Waktu Perkhidmatan
 • Keahlian
 • Kategori Ahli
 • Kategori Pinjaman
 • Peraturan - Peraturan Perpustakaan

*klik senarai untuk maklumat lengkap

Maklumat lanjut
Suzana bt Mohamed
(Ketua Pustakawan)
Tel : 09-6097100 sambungan : Unit Perpustakaan.
x
Close