Canselori
Bertanggungjawab dalam merancang dasar dan kemajuan perkembangan Kolej Universiti ke arah memartabatkan pendidikan yang sesuai dengan penubuhan Kolej Universiti.

Prinsip Canselori di dalam memberikan sokongan yang berkesan dan bersistematik dalam menyampaikan maklumat daripada pengurusan Universiti dan Pihak Kerajaan kepada individu atau berkumpulan serta seluruh warga Universiti. Bagi merealisasikan tujuan dan peranannya sebagai sebuah Jabatan yang penting kepada universiti, fungsi dan tanggungjawabnya telah dibahagikan mengikut Pejabat / Bahagian / Unit.

Unit / Jabatan
  • Jabatan Perpustakaan
  • Penasihat Undang-undang
  • Bahagian Pembangunan
  • Unit Teknologi Maklumat
  • Unit Perhubungan Korporat
  • Unit Modal Insan
  • Unit Latihan Staf
  • Unit Kenderaan
Maklumat Lanjut
Canselori
University College Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097101/102
x
Close