Bahagian Pendaftar
Bahagian ini merupakan jentera yang menyokong operasi University College, di mana segala hal yang berkaitan dengan pengurusan operasi, perjawatan, kewangan, pembangunan dalam Kolej digerakkan. Sebanyak lima (5) unit diwujudkan bagi mengendalikan operasi tersebut.
Senarai Unit/Jabatan
  • Unit Kebajikan Pelajar
  • Unit Pemasaran
  • Unit Kemasukan &
    Pengambilan Pelajar
  • Unit Senat & LPU
  • Unit Perhubungan
    Pelajar Antarabangsa
Maklumat lanjut.
Pejabat Pendaftar
Kolej Universiti Bestari (UC Bestari),
22100 Bandar Permaisuri,Setiu, Terengganu
Tel : +6097101 Samb : Pendaftar
x
Close